Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Wizyta w Straży Pożarnej

W maju obchodzimy Dzień Strażaka. Dzieci ze starszych grup wiekowych odwiedziły Remizę Strażacką. Podczas ciekawych zajęć poznały niebezpieczną pracę strażaków, oglądały wozy strażackie i ich wyposażenie.