Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Rekrutacja

Szanowni Państwo,
zbliża się czas rekrutacji na nowy rok szkolny – 2024/2025. Poniżej umieszczone zostały informacje dotyczące naboru – harmonogram (terminy) i kryteria naboru. Prosimy o zapoznanie się, zarówno rodziców, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola, jak i przyszłych, którzy zamierzają posłać dziecko w nowym roku szkolnym.

Najbliższy ważny termin – od 12 lutego 2024 do 22 lutego 2024 do godz. 8:00 – dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Od 4 marca 2024 rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej umieszczone są wszelkie dokumenty do pobrania.

Rodzice/ prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym, data i godzina wypełnienia wniosku w systemie informatycznym, wydrukowania wniosku, złożenia wniosku w placówce nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Rodzice/ prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu powinni:

  • logować się na stronie www.augustow.przedszkola.vnabor.pl
  • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/ prawnych opiekunów
  • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
  • utworzyć listę preferencji- ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I- go wyboru
  • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
  • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/ oświadczenie, podpisać i złożyć w przedszkolu I- go wyboru.

Rodzice/ prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

  • pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnym przedszkolu
  • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek, dołączyć wymagane dokumenty/ oświadczenie
  • złożyć w przedszkolu I- go wyboru.