Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Teatrzyk „Szewczyk Dratewka”

W kwietniu przedszkolaki obejrzały spektakl z przesłaniem edukacyjnym. Dzieci z zapartym tchem śledziły przygody Szewczyka Dratewki, który bezinteresownie, z dobroci serca, pomagał potrzebującym pomocy zwierzętom. Oglądając przedstawienie bawiły się i uczyły właściwej postawy wobec innych ludzi i świata przyrody. Gra aktorek i wesołe piosenki wywołały uśmiech na twarzach dzieci. Przedszkolaki na długo zapamiętają tę baśń i jej przesłanie, że każdy dobry czyn będzie kiedyś nagrodzony.