Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Kompetentny przedszkolak

Tytuł projektu „Kompetentny przedszkolak”

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Kompetentny przedszkolak”. Proponowany zakres wsparcia dla dzieci to:

  • „Mali naukowcy”- kółko zainteresowań- prowadzący: Ewa Matuk, Małgorzata Grabala
  • „Klub aktywnego podróżnika”- prowadzący: Barbara Przekop, Beata Okrągła
  • „Mówię i rozumiem innych”- dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- prowadzący: Agnieszka Dzieniszewska, Barbara Wasilewska
  • Dodatkowe zajęcia matematyczno- logiczne- prowadzący: Renata Suszyńska, Anna Sobolewska
    We wrześniu odbyła się rekrutacja, rozdane były formularze zgłoszeniowe. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2020.

Wyjazdy edukacyjne

WYJAZD DO EDUKACYJNEJ SALI ZABAW W EŁKU

10 czerwca pięcio- i sześciolatki z naszego przedszkola wzięły udział w wycieczce do Sali Zabaw w Ełku. Plan eskapady zawierał mnóstwo atrakcji: zabawy na trampolinach, zjeżdżalniach, wspinaczka na pajęczej sieci, nurkowanie w basenie z kulkami, gry interaktywne na magicznym dywanie, tory przeszkód, huśtawki… Dzieci miały możliwość pobawić się w konstruktorów podczas zespołowej zabawy klockami. Dzieci wykazały się wyobraźnią, kreatywnością, umiejętnością współdziałania podczas tworzenia wspólnej budowli. Na koniec słodka atrakcja – wata cukrowa. Nawet pani Basia nie potrafiła odmówić sobie tej przyjemności. To była wspaniała wyprawa integrująca grupy, na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

WYCIECZKA DO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

09 czerwca 2021r. grupa dzieci pięcio- i sześcioletnich uczestniczyła w zajęciach z robotyki, które odbyły się w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Podczas zajęć przedszkolaki poznały różne rodzaje robotów, ich funkcje, miały możliwość programować działanie Fotona. Dzieci wysłuchały ciekawej pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w lesie i miały praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń, czy utraty przytomności. To była bardzo pouczająca lekcja w nowym otoczeniu

WYCIECZKA DO MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

Czy krasnoludki są na świecie? Oczywiście, że tak. Przekonaliśmy się o tym podczas wycieczki do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Poznaliśmy tam najpiękniejszą baśń Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” oraz jej bohaterów narysowanych przez króla polskich ilustratorów Jana Marcina Szancera. Już nigdy nie pomylimy naszych krasnoludków, króla Błystka, Koszałka Opałka, Podziomka, Modraczka, z siedmioma krasnoludkami z baśni „O śpiącej królewnie”, lub Smerfami.

Warsztaty doświadczalne

W ramach projektu unijnego „Kompetentny przedszkolak” w naszym przedszkolu odbyły się Warsztaty chemiczne. Chemia jest doskonałą dziedziną nauki do pobudzania u dzieci ciekawości. Samodzielne wykonywanie widowiskowych eksperymentów to coś, co zostanie w pamięci dzieci na długo! Oprócz wspaniałych wspomnień i wielu wrażeń, w głowach naszych przedszkolaków pozostała również wiedza!

„Klub aktywnego podróżnika”

W ramach projektu „Kompetentny przedszkolak” w naszym przedszkolu realizowany jest Program autorski „Klub aktywnego podróżnika”. Zajęcia „Klubu aktywnego podróżnika” mają na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, zachęcanie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o Polsce, Europie i całym świecie. Podczas zajęć dzieci poznają zasady bezpiecznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa, nabywają umiejętności współpracy w zespole, rozwijają myślenie, fantazję i kreatywność. Ciekawe zajęcia, zróżnicowane formy i metody pracy pozwalają dzieciom kształtować umiejętności rozwiązywania problemów, nabywać podstawowe kompetencje naukowe, a także rozwijać umiejętności swobodnego wyrażania swoich myśli.

„Mówię i rozumiem innych”

Zajęcia ze wspomagania rozwoju mowy i funkcji komunikacyjnych dziecka mają na celu stymulowanie rozwoju językowej świadomości oraz mają prowadzić do samodzielnego odkrywania różnych aspektów języka. Dzięki tym zajęciom ułatwiamy dzieciom komunikowanie się, rozumienie mowy oraz spotkanie się z językiem pisanym, gdyż umiejętność czytania i pisania wymaga wysokiego stopnia świadomości językowej. Formy i środki stymulujące metalingwistyczny rozwój dziecka na zajęciach są następujące – Aktywne (dziecko świadomie ćwiczy mowę): słowne – Demonstracja: oglądowe – Demonstracja + instrukcja – czynnego działania: ćwiczeń, zadań stawianych dziecku, samodzielnych doświadczeń Głównym celem zajęć jest: stymulowanie rozwoju językowego dzieci, kształtowanie mowy i funkcji komunikacyjnych poprzez interakcję z drugim człowiekiem, doskonalenie mowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania przyswojonych umiejętności

„Mali naukowcy”

„Mali naukowcy”- kółko zainteresowań. Zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym są najlepszym sposobem do zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci najlepiej uczą się poprzez działanie i doświadczanie dlatego też zajęcia te są jednym ze sposobów zdobywania wiedzy, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Zabawy badawcze, np. z powietrzem, wodą, kształtują u dziecka takie procesy jak analiza i synteza, pozwalają dziecku na szukanie zależności i przyczyn danego zjawiska i formułowanie własnych przemyśleń i wyciągnięcie wniosków. Przedszkolaki mają okazję zrozumieć pewne zjawiska przyrodnicze np. obieg wody w przyrodzie, zjawiska chemiczne np. łączenie się kolorów, łączenie się różnych substancji (robienie wulkanu) oraz zjawiska fizyczne- ciśnienie( tajemnicza siła), działanie i zastosowanie magnesu. Na zajęciach rozwiązujemy zagadki otaczającego świata i wspólnie odpowiadamy na stawiane pytania.

„Zajęcia matematyczno-logiczne”

W ramach projektu pn.: „Kompetentny przedszkolak” realizowany jest Program zajęć matematyczno-logicznych ,,Bawimy się matematyką” dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. W zajęciach biorą udział nie tylko dzieci zdolne, które rozwijają swoje zainteresowania matematyczne, ale i dzieci słabsze, które poprzez udział w grach i zabawach matematycznych wzmacniają wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności. Dzięki stosowanym na zajęciach różnorodnym środkom dydaktycznym, zabawowej formie nauki, elementom rywalizacji, grom dydaktycznym, twórczemu działaniu, spotkania są atrakcyjne dla dzieci i lubiane przez nie.