Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie

Projekt „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” realizowany był w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2018-2019

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające percepcję wzrokową i słuchową

Sprawne działanie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego jest potrzebne dziecku do sprawnego rozwoju mowy oraz doskonalenia trudnych procesów czytania i pisania. Celem programu zajęć jest stymulowanie i wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości dziecka.
W kwietniu dzieci wykonywały ćwiczenia na materiale obrazkowym: rozpoznawały przedmioty na obrazkach, dobierały obrazki do pary podczas gier „Memory”, „Bystre oczko” „Super pamięć”. Podczas ćwiczeń   na materiale geometrycznym układały figury według wzoru oraz własnych pomysłów.
Segregowały figury wg kształtów i kolorów, porównywały wielkość, liczyły boki… Dużo ćwiczeń robiliśmy na materiale literowym– wyszukiwanie liter w wyrazach, krótkich tekstach, wyszukiwanie wyrazów z określoną, wybraną samogłoską lub spółgłoską, wyszukiwanie takich samych par sylab i ich segregowanie, dobieranki obrazkowo – wyrazowe. Na zakończenie naszych zajęć ćwiczyliśmy percepcję słuchową. Zadaniem dzieci było np. wyklaskać odpowiednie rytmy za nauczycielem, a następnie przedstawić za pomocą kółek na kartce.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające sprawność manualną i kompetencje matematyczne

W trakcie realizacji projektu dzieci grały między innymi w grę „Quatrato”. Zadaniem dzieci było wylosować szablon, a następnie prawidłowo odwzorować z klocków układ graficzny przedstawiony na swoim szablonie. Stopniowalismy trudności poprzez wykorzystanie szablonów z grupy A, B lub C. Quatrato ćwiczy wyobraźnię przestrzenną i sztukę widzenia. Kształtuje u dzieci zdolność formułowania wniosków, pobudza ich ciekawość, mobilizuje do logicznego myślenia. Wykorzystywaliśmy liczne pomoce dydaktyczne – np. klocki matematyczne Numicon, tablicę multimedialną, robota interaktywnego PHOTON oraz wiele innych ciekawych pomocy, gier i materiałów. Rozwijaliśmy koordynację wzrokowo ruchową układając, rysując z użyciem szablonów, kończąc zaczęte rysunki, przerysowując, uzupełniając rysunki wg wzoru z wykorzystaniem osi symetrii. Dzieci wylepiały kontury obrazków plasteliną i różnymi masami plastycznymi, wypełniały plansze koralikami, graliśmy w warcaby i inne gry logiczne oraz układaliśmy sudoku. Proponowane na zajęciach zadania były dla dzieci radością i okazją do miłego spędzenia czasu.

„Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego”

Podczas zajęć realizowaliśmy program „Z angielskim na ty” – w ramach którego poruszana była różnorodna i ciekawa tematyka, dostosowana do wieku i zainteresowań dzieci – m.in.: „Shapes on the christmas tree” – osłuchanie ze słowami piosenki; utrwalenie nazw podstawowych figur geometrycznych. Rysowanie choinki, nazywanie poszczególnych elementów obrazka: christmas tree, star, presents; określanie położenia: under, on the top of – zabawa plastyczna z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. S-A-N-T-A” – osłuchanie z piosenką, nauka słów i melodii. Zabawa plastyczna z wykorzystaniem tablicy interaktywnej: rysowanie postaci Św. Mikołaja, nazywanie części ciała oraz wybranych ubrań: hat, coat, boots. Reagowanie na proste polecenia w języku angielskim. Składanie życzeń: Merry Christmas!
Gry i zabawy językowe z wykorzystaniem programu multimedialnego „Angielski dla dzieci”. Utrwalanie słownictwa związanego z pożywieniem kolorów oraz cyfr 1-9. Reagowanie na proste polecenia w języku angielskim.
„Clothes” – rozpoznawanie i nazywanie wybranych części ubrań. Wprowadzenie zwrotów: put on, take off. „My favourite green T-shirt” – osłuchanie z piosenką; wskazywanie części garderoby wymienionych w piosence w odpowiedniej kolejności.
„Seasons” – zapoznanie z nazwami pór roku. „What do you wear…?” – wskazywanie i nazywanie ubrań pasujących do poszczególnych pór roku.
„Find winter clothes” – odszukiwanie i kolorowanie zimowych ubrań; rozumienie prostych poleceń w języku angielskim.
„What’s the weather like?” – określanie rodzaju pogody, posługiwanie się nazwami   zjawisk atmosferycznych. Stosowanie określeń dotyczących temperatury: hot, warm, cold, freezing.

Zajęcia dodatkowe – kółko teatralne

W ramach realizowanych zajęć dzieci rozbudzały kreatywność i swobodną ekspresję teatralną, rozwijały uzdolnienia twórcze i zainteresowanie teatrem, rozwijały umiejętności językowe, wzbogaciły słownictwo, nabyły umiejętność operowania intonacją oraz poprawność gramatyczną, przedstawiały utwory za pomocą gestu i mimiki, doskonaliły pamięć, stały się bardziej odważne i śmiałe, oswoiły się ze sceną i publicznością. Młodzi aktorzy mieli okazję odwiedzić Teatr Lalek w Białymstoku i obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu profesjonalnego zespołu aktorskiego. Dzieci prezentowały różne formy teatralne podczas uroczystości przedszkolnych, wykonywały maski, lalki, rekwizyty, plakaty , dekoracje do tychże inscenizacji. Przedszkolacy z kółka oglądały także pokazy multimedialne przedstawiające różne formy teatralne np. teatr lalkowy.

Kształcenie słuchu fonematycznego

Tydzień za tygodniem- rozwijanie koncentracji uwagi, kształcenie słuchu fonemowego, usprawnianie motoryki artykulacyjnej głównie języka, doskonalenie syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów.
Zabawy z obrazkami- rozwijanie mowy i myślenia, regulacja faz oddechowych, zwiększanie precyzji i koordynacji ruchów artykulacyjnych, kształcenie słuchu fonemowego.
Zajęcia pod hasłem „W co się ubrać?”- ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka, rozwijanie mowy poprzez nazywanie i wskazywanie przedmiotów na obrazkach,
klasyfikowanie tematyczne, wykluczanie elementu ze zbioru.
„A ja rosnę i rosnę”- rozwój słuchu muzycznego poprzez zabawy z muzyką i śpiewem, układanie historyjki obrazkowej, dostrzeganie następstw mijającego czasu, dopasowywanie połówek obrazków,
kształcenie rozwoju mowy poprzez nazywanie przedmiotów na obrazkach.
„Warto marzyć”- dokładanie elementów, dopasowywanie obrazków do konturów ich cieni, zabawy logorytmiczne, rozwijanie mowy.