Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Udział w konkursie plastycznym

W październiku dzieci z naszej grupy wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie o zdrowym stylu życia, w którym zajęliśmy pierwsze miejsce! Konkurs pod hasłem „Każdy przedszkolak powie, jak ważne są ekologia i zdrowie” zorganizowany został przez Przedszkole nr 3 w Augustowie. Celem konkursu było propagowanie postaw i zachowań ekologicznych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu związanego z tematyką konkursu. Muchomorki z zapałem brały udział w przygotowaniu pracy konkursowej. W nagrodę za udział w konkursie cała grupa otrzymała gry edukacyjne oraz pamiątkowy dyplom.