Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Wszystkie śmieci są nasze -przedszkolaki sprzątają Świat

16 września dwie grupy sześciolatków, pod opieką pani dyrektor E. Matuk, pani Iwony i pani Agnieszki, wzięły udział w 29 akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Dzieci zadbały o czystość bulwarów nad rzeką Nettą, z wielkim zaangażowaniem zbierały i segregowały znalezione śmieci. Takie akcje poprzedzają rozmowy z dziećmi, dzięki nim dzieci uczą się postaw proekologicznych, rozumieją potrzebę dbania o czystość naszego środowiska.