Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo!

Od 13 lutego rozpoczynamy wydawanie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację należy dokładnie wypełnić wpisując wszystkie wymagane informacje, czytelnie podpisać i złożyć do wychowawców poszczególnych grup w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego do godziny 8.00.

Ewa Matuk