Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Poznajemy zamki

W ramach zajęć dydaktycznych przedszkolaki poznawały najciekawsze zamki w Polsce- ich wygląd, elementy obronne i inne ciekawostki. Dzieci budowały także własne zamki, ćwicząc przy okazji wyobraźnię, umiejętność współpracy i zgodnego współdziałania z rówieśnikami. Gratulujemy wspaniałych pomysłów.