Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

„Pies i kot to nasi przyjaciele – z nimi zawsze nam weselej!”

W kwietniu w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola. Temat konkursu brzmiał: „Pies i kot to nasi przyjaciele – z nimi zawsze nam weselej”.
Napłynęło wiele różnorodnych prac konkursowych, zarówno przestrzennych, jak i płaskich. W poniedziałek 25 kwietnia nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przez organizatorów konkursu: p. Iwonkę i p. Anię oraz p. dyrektor Ewę Matuk. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!