Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Pierwszy Dzień Wiosny w Żabkach

Zgodnie z tradycją ludową zapoznajemy wychowanków ze zwyczajem pożegnania zimy i powitania wiosny. Dzieci z grupy Żabek rozpoczęły dzień śpiewając piękne piosenki, recytując wiosenne wiersze i wystawiając wesołą, wiosenną inscenizację. Żabki wybrały się również na pochód wokół przedszkola z pięknie ozdobioną Marzanną. Dumnie prezentowały piękny transparent z napisem „Witaj Wiosno!”. Z dużą uwagą wszyscy wypatrywali pierwszych oznak wiosny – młodej trawki, przebiśniegów i pączków na drzewach.