Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest jedną z podstawowych umiejętności, która jest niezbędna w sytuacjach kryzysowych. Wszyscy pracownicy przedszkola co jakiś czas uczestniczą w szkoleniach przypominających, systematyzujących wiedzę dotyczącą postępowania w różnych wypadkach, sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.