Grafika z nazwą przedszkola i postaciami obrazującymi nazwy grup

„Odpalenie świątecznych światełek”

Rozpoczęcie sezonu świątecznego rozpoczyna się w naszym mieście uroczystym zapaleniem światełek wokół parku. Imprezę patronatem swym obejmuje Urząd Miasta w Augustowie. Na program imprezy składają się występy dzieci z miejskich przedszkoli. Nasze sześciolatki również wzięły udział w tej uroczystości. Dzieci wystąpiły na scenie w parku, zaśpiewały dwa utwory: „Bosy pastuszek” i „Mikołaj”. Pan Burmistrz podziękował dzieciom za występ i wręczył im słodkie upominki.